Loading ...


Xã Hội
Ra mắt Trung tâm văn hóa môi sinh
Thứ 2, 18/03/2019 - 22:06
Vừa qua, Viện chiến lược phát triển nhân lực – nhân tài Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý và ra mắt ra mắt Trung tâm văn hóa môi sinh.

Trung tâm văn hóa môi sinh được thành lập trên với chức năng nghiên cứu, nâng cao dân trí về văn hóa môi sinh và tổ chức các hoạt động khác liên quan đến vấn đề văn hóa môi sinh.

 

 

Hình ảnh tại lễ công bố ra mắt Trung tâm văn hóa môi sinh

 

Trung tâm có chức năng phát triển sự nghiệp và nhiệm vụ là nghiên cứu các vấn đề văn hóa môi sinh như: Môi trường sinh thái, sự biến đổi của khí hậu, thời tiết, tình trạng ô nhiễm môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó trung tâm giảng dạy về các vấn đề: Đào tạo môn học Đại cương văn hóa môi sinh, nhân sinh quan và thế giới đối với môi sinh: đất, nước, lửa, mưa, gió, sông, núi có ảnh hưởng đến con người, cập nhật tri thức, nâng cao hiểu biết về các vấn đề môi sinh…

 

 

 

  Hình ảnh tại lễ công bố ra mắt Trung tâm văn hóa môi sinh

 

Tại Lễ công bố, Viện chiến lược phát triển nhân lực – nhân tài Việt Nam cũng đã trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý Trung tâm văn hóa môi sinh 4 đồng chí trong đó có 1 giám đốc và 4 phó giám đốc. 

Trung tâm văn hóa môi sinh đi vào hoạt động từ 15/3/2019.

An An
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim