Loading ...


Xã Hội
Hà Nội:
Phát động cuộc thi viết về công tác cải cách hành chính
Thứ 4, 07/06/2017 - 12:33
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa chính thức phát động Cuộc thi tuyên truyền về Thủ đô Hà Nội với công tác cải cách hành chính năm 2017 trên báo chí, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công vụ, xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tận tụy, chuyên nghiệp, vì dân.

Đây là năm thứ hai Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Hà Nội. Với khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp, yêu cầu, đòi hỏi cao về chất lượng, hiệu quả và tiến độ, Thành ủy, UBND Thành phố yêu cầu cả hệ thống thông tin tuyên truyền từ Thành phố đến cơ sở, đặc biệt là hệ thống báo chí Thủ đô phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 

Đặc biệt, phát huy kết quả đạt được năm 2016, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, thành phố Hà Nội đã chọn năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính”.

Để tổ chức thành công Cuộc thi tuyên truyền về Thủ đô Hà Nội với công tác cải cách hành chính năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông mong muốn các tác giả, các cơ quan báo chí tiếp tục có nhiều bài viết hay, chất lượng hưởng ứng; phát huy mạnh mẽ vai trò tích cực của cơ quan truyền thông trong việc giám sát, phát hiện, phản ảnh và góp ý những hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời tuyên truyền, cổ vũ, động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến trong cán bộ, công chức, viên chức Thành phố nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô đối với công tác cải cách hành chính.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô đối với công tác cải cách hành chính, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công vụ, xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tận tụy, chuyên nghiệp, vì dân; kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Tác phẩm dự thi là các thể loại bài, loạt bài, phóng sự được đăng, phát trên các loại hình báo chí; đảm bảo chưa tham gia và đạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào; được đăng, phát trên báo chí từ 1.1.2017 đến 31.12.2017; thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động cuộc thi đến hết 31.12.2017.

TH
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim