Loading ...


Văn hoá
Bộ VH, TT & DL tổ chức lớp tập huấn Cải cách hành chính và Nâng cao kỹ năng truyền thông.
Thứ 4, 27/09/2017 - 09:45
Trong 2 ngày 26,27/9/2917, tại Hoà Bình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp tập huấn về Công tác Cải cách hành chính và Nâng cao kỹ năng truyền thông ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch dành cho các đơn vị hành chính và cơ quan báo chí trực thuộc Bộ.

 

 

Ông Nguyễn Thái Bình – Chánh văn phòng Bộ VHTTDL phát biểu khai mạc

 

Đến dự lớp tập huấn có Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh văn phòng Bộ Văn phòng Bộ VHTTDL, Ông Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính, Bộ Nội Vụ, TS Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL, Nhà báo Nguyễn Thị Bích Yến - Đại diện thường trú Báo Văn nghệ tại Áo, EU, LHQ tại Vienna và các cán bộ, chuyên viên, làm công tác hành chính; đại diện các cơ quan truyền thông thuộc Bộ.

Sau lời phát biểu khai mạc của Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh văn phòng Bộ VHTTDL, Ông Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội Vụ đã trình bày về nghiệp vụ công tác cải cách hành chính. Tiếp theo là 5 chuyên đề về Nâng cao kỹ năng truyền thông ngành VHTTDL. Chuyên đề thứ nhất được T.S Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) Giới thiệu về Nghị định 09/2017/NĐ-CP và quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ VHTTDL. Ở chuyên đề thứ hai nhà báo Nguyễn Thị Bích Yến - Đại diện thường trú Báo Văn nghệ tại Áo, EU, LHQ tại Vienna trình bày về Chiến lược truyền thông văn hoá - Kết nối Việt Nam và Quốc tế. Chuyên đề thứ ba là Một số vấn đề trong công tác báo chí hiện nay. Tiếp đến chuyên đề thứ tư là Đội truyền thông trong khủng hoảng và cuối cùng trong chuyên đề thứ năm - Quản lý thông tin trước, trong và sau khủng hoảng.

 

 

Nội dung của các chuyên đề tập trung phản ánh vấn đề của truyền thông hiện nay. Truyền thông là phương tiện trung gian giúp cho các tầng lớp công chúng rộng rãi theo dõi, nắm bắt được tình hình tin tức, thời sự đang diễn ra trong xã hội. Vì vậy, chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước. Trong Nghị định đó có những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ; Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất; Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Quyền và trách nhiệm của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn; Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên; Xử lý vi phạm. Vấn đề chiến lược truyền thông kết nối giữa Việt Nam và Quốc tế trong xã hội phát triển như hiện nay và thời gian tới cũng hết sức quan trọng nhằm phát triển chiến lược truyền thông về văn hoá nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Như PGS,TS Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng: "Không một nền văn hoá của quốc gia nào trên trái đất này lại không được truyền thông qua nền báo chí truyền thông của chính mình. Và như thế, nhiệm vụ xuyên suốt nền báo chí hiện đại Việt Nam, từ khi ra đời, đương nhiên là phải truyền thông về nền văn hoá Việt".

Hy vọng, thông qua chương trình tập huấn này, Công tác Cải cách Hành chính và Nâng cao kỹ năng truyền thông của các đơn vị trực thuộc Bộ ngày càng hoàn thiện và phát triển.

T.H
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim