Loading ...


Văn hoá
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
Thứ 3, 17/07/2018 - 12:41
Sáng 12/7/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2108. Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, các đơn vị của Bộ VHTT&DL cần đặc biệt chú trọng việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý của ngành.

Những kết quả đạt được.

Đánh giá khái quát 6 tháng đầu năm 2018, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện hoan nghênh các lĩnh vực của ngành văn hóa như văn hóa, thể thao, du lịch thời gian qua triển khai công tác tương đối tốt, đạt được nhiều kết quả “6 tháng đầu năm, các đơn vị đã quyết liệt, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, với yêu cầu của ngành VHTTDL rất rộng, vì vậy, đòi hỏi các cán bộ, nhân viên, người lao động phải hết sức nỗ lực, cố gắng trong thời gian tới để hoàn thành các nhiệm vụ của năm”.

 

 

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại Hội nghị

 

Bên cạnh ngành du lịch đã phát triển vượt bậc. Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt xấp xỉ 7,9 triệu lượt (tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2017); khách du lịch nội địa ước đạt 42,8 triệu lượt (khách lưu trú đạt 20,5 triệu lượt); tổng thu từ khách du lịch đạt 312.000 tỷ đồng (tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2017). Thì ở lĩnh vực văn hóa, gia đình, công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa đạt được một số kết quả, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy di sản văn hóa. Xếp hạng 11 di tích quốc gia; quyết định đưa 21 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam, Hát Xoan Phú Thọ; “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” tỉnh Ninh Thuận trình UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức triển khai các nhiệm vụ. Trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định quy định ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương; Nghị định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” và Chỉ thị của Ban Bí thư về “tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao”.

Công tác quản lý và tổ chức Lễ hội Xuân 2018 được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ trước Tết Nguyên đán. Hoạt động lễ hội trên địa bàn cả nước diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm; ý thức thực hiện nếp sống văn minh của nhân dân và du khách khi tham gia lễ hội được nâng lên, những hiện tượng tiêu cực, phản cảm đã giảm nhiều so với mùa lễ hội trước.

 

 

Về lĩnh vực điện ảnh xây dựng hồ sơ “Lập đề nghị xây dựng Luật điện ảnh” (sửa đổi); xây dựng “Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh”. Chỉ đạo, tổ chức các đợt phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước. 276 đội chiếu phim lưu động các tỉnh, thành phố tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ khoảng 4,9 triệu lượt người xem ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Giám định 30 kịch bản phim các loại, cấp 11 giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim. Thẩm định, cho phép phát hành 150 phim các loại. Các hoạt động giao lưu quốc tế về điện ảnh tiếp tục được đẩy mạnh. Triển khai việc phê duyệt đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn”. Tích cực chuẩn bị tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ V. Bộ trưởng rất quan tâm tới việc sửa đổi Luật điện ảnh. Làm thế nào để phát triển nền điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ mở cửa. Việc sản xuất, phát hành, phổ biến phim cũng là vấn đề tiếp tục phải xem xét cho phù hợp để ngành điện ảnh bắt kịp với việc hội nhập với điện ảnh thế giới.

Tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

Mặc dù, trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Bộ VHTTDL đã chủ động xây dựng ban hành các chương trình, kế hoạch công tác nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch. Lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ. Các văn bản, đề án, văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng và ban hành đúng tiến độ, căn bản đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước của Ngành từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, tại cuộc họp Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện vẫn nhấn mạnh và yêu cầu trong 6 tháng cuối năm toàn ngành phải tập trung vào công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý của Bộ. Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ và Vụ Pháp chế hỗ trợ, tham mưu các đơn vị hoàn thiện các văn bản. Xem cái nào còn tồn đọng nhằm biết được vướng mắc ở khâu nào để tập trung xử lý tháo gỡ. Tránh tình trạng để nợ các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật kéo dài nếu nợ cũng phải có lý do chính đáng. Nợ ở đâu, chỗ nào phải tập trung hoàn thành. Cụ thể: Cục Văn hóa Cơ sở có 3 Nghị định, 1 Chỉ thị; Tổng Cục Thể dục Thể thao: 2 Nghị định, 8 Thông tư, Thanh tra Bộ 1 Nghị định, Cục Hợp tác quốc tế 1 Nghị định...

Bộ trưởng cũng yêu cầu, các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đặc biệt, đề án xây dựng "hệ giá trị văn hóa", "hệ giá trị chuẩn mực con người" Việt Nam được giao Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam xây dựng, là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển văn hóa, hoàn thiện con người Việt Nam. Bên cạnh đó, với một số Nghị định về công tác khen thưởng phải điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp thực tiễn, xử lý được những vấn đề mà xã hội quan tâm. Bộ trưởng cho rằng, đây là vấn đề khó nhưng đòi hỏi phải có sự sát sao của những người làm công tác quản lý, những vấn đề không phù hợp thực tiễn phải điều chỉnh để đảm bảo tính công bằng, khích lệ động viên các văn nghệ sĩ, cán bộ, nhân viên của ngành.

Tại Hội nghị, Bộ VHTTDL đã khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm.

 

Thu Hường
Lấy mã  bảo vệ mới
Tắt
Telex
Vni


Trailer phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội IV

Lịch chiếu phim